May 6, 2016

Spolupráci na knižní ilustraci do učebnice nakladatelství TAKTIK International, s. r. o.

Vybrané ilustrace pro učebnici pro Vlastivědu 4. ročník. Ilustrace zahrnují komiksové scény dějě, portréty panovníků, postav - móda středověku a dobové předměty. Zde  pouze ukázka některých provedení.

using allyou.net