June 20, 2016

Další knižní ilustrace tentokrát do učebnic nakladatelství TAKTIK International, s. r. o. Vlastivědy Zeměpisu a především učebnice Dějepisu.

V Dějepisu (Pravěk a starověk) pro 6. ročník a víceletá gymnázia, kam vzniklo s odborným pedagogickým dozorem na téměř 90 ilustrací, které provázejí výukový text celou učebnicí.
Naleznout můžete kresby od lovení mamutů, přes spartanské bitvy, kelty, egyptské pyramidy, Mezopotámii, Indii, čínské zpracování papíru až po řecké bohy, akropoli a římské gladiátory a stavby. A tady jen malá ochutnávka kreseb.

using allyou.net